Przypominamy, że już w maju rozpoczyna się w naszym gimnazjum rekrutacja na rok szkolny 2016/2017. Prosimy zapoznać się z najważniejszymi dokumentami – przede wszystkim z regulaminem rekrutacji, a także z informacjami dotyczącymi poszczególnych oddziałów. Wszystkie niezbędne wiadomości znajdują się na szkolnej stronie internetowej oraz w sekretariacie szkolnym pod numerem telefonu 0-42 716-26-76.

DRODZY UCZNIOWIE KLAS VI! Aby zapisać się do klasy pierwszej należy złożyć zgłoszenie/wniosek. Są one dostępne w sekretariacie gimnazjum oraz można je pobrać z naszej strony www.

logo

Poniżej znajdują się odnośniki do dokumentów niezbędnych przy rekrutacji na rok szkolny 2016/2017:

Regulamin rekrutacji - prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem

 Terminarz:

Wydarzenie Termin
Składanie wniosków Od 1 czerwca 2016 do 22 czerwca 2016, do godz. 12.00
Uzupełnianie wniosków – składanie dokumentów (kopia świadectwa i zaświadczenie ze sprawdzianu) Od 24 czerwca 2016 do 28 czerwca 2016, do godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 6 lipca 2016, do godz. 12.00
Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do gimnazjum – dostarczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia Od 6 lipca 2016 (od godz. 12.00), do 8 lipca 2016 (do godz. 12.00)
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 11 lipca 2016, do godz. 12.00

 


Oddziały ogólne oraz oddziały z rozszerzeniem języka angielskiego i z rozszerzeniem artystycznym:

 


Oddział dwujęzyczny:

 

  • Składanie wniosków od 4 maja do 13 maja 2016r. do godziny 12.00.
  • Sprawdzian uzdolnień językowych do oddziału dwujęzycznego odbędzie się 16 maja 2016r. o godzinie 14.00! 
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych będzie miało miejsce 20 maja 2016 r., do godz. 14.00

 


Oddział sportowy:

 

  • Składanie wniosków od 4 maja do 13 maja 2016r. do godziny 12.00.
  • Ogłoszenie listy uczniów, którzy zakwalifikowali się do testów sprawnościowych – 16 maja 2016r.
  • Próby sprawności fizycznej - 17, 18 maja 2016 r. godz. 15.00-18.00.
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych będzie miało miejsce 20 maja 2016 r. godz. 14.00.

 


Sekretariat szkoły, księgowość i kadry czynne są w godzinach od 800 do 1500.

Bliższych informacji udziela sekretariat. tel. 0-42 716-26-76.

ZAPRASZAMY!!